ТОП НОВИНИ

Да има ли амбулаторен лист към бележката за отсъствие по болест от училище?

Да, задължително. Учителите трябва да знаят какво е здравословното състояние на учениците, за да са адекватни
Не. Така се нарушава лекарската тайна
Да се подложи на обсъждане
Не ме интересува