И в Пещера и Лесичово удължиха ваканциятаСедмични издания

Кой да чисти тротоара, ако завали силен сняг?

Общината
Комуналната фирма
Всеки сам
Квартални тимуровски команди