Проверете тук дали някоя партия не ви е откраднала данните

00-00-0000 00:00 1879 0

На сайта на Централната избирателна комисия всеки гражданин може да извърши проверка дали някоя партия или коалиция не е използвала неправомерно негови лични данни за регистрация за вота на 26 март. Това става чрез въвеждане на ЕГН и 10-цифров ПИК номер, който се получава чрез имейл след бърза регистрация. Ако в предни години сте ползвали вече тази услуга, то ПИК-а, който сте получили тогава, още важи.

Ако фигурирате в някой списък без вашето знание и съгласие, то вие може да подаде жалба към Комисията за защита на личните данни. Информация за това как се подава жалба може да откриете на този линк.

Това може да стане лично на хартиен носител на адреса на КЗЛД, с писмо, по факс, по електронен път и чрез сайта на Комисията./Пазарджишка Марица


Седмични издания