Награждаването на 10-те най-добри спортисти(ГАЛЕРИЯ ОТ СНИМКИ)Седмични издания

Кой да чисти тротоара, ако завали силен сняг?

Общината
Комуналната фирма
Всеки сам
Квартални тимуровски команди