Сърница ще разполага с 5 974 188 лв. през 2019 година

Регион

от Екип Марица 70 прегледа 0

Сърница ще разполага с 5 974 188 лв. през 2019 година

С бюджет от 5 974 188 лв. започва 2019 година Община Сърница, информират от местната администрация в родопския град.

Основни приоритети в управлението на общината през новата година ще бъдат запазването на финансовата стабилност и предоставяне на по-качествени услуги; изпълнение на проектите „Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ в УПИ XXII, кв.15 по плана на гр.Сърница” и "Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в гр.Сърница“, финансирани от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година на обща стойност 4 422 383 лева. Ще продължи също подобряването на условията в детските градини, училищата, читалището и подкрепата на хора в неравностойно положение. През 2019 година Народно читалище „Просвета 1947” получава три субсидирани бройки на обща стойност 28 470 лева.

Общо приходите с държавен характер за 2019 г. са в размер на 3 048 878 лв. Спрямо 2018 г. Община Сърница получава 434 965 лв. повече за държавно делегирани дейности образование, здравеопазване, социални услуги и читалища.
За 2019 г. общината получава увеличение на средствата от държавния бюджет за местни дейности с 18.65 %. Общо местните приходите ще са в размер на 2 925 310 лв. От тях 636 100 са осигурени от държания бюджет. Планираните данъчни приходи са 216 100 лв., а плановият размер на неданъчните постъпления е 337 324 лева.

През новата година общината ще плати 72 132 лв. отчисления от такса битови отпадъци.

2019 г. е изключително важна за Община Сърница от гледна точка на подобряване на инфраструктурата в трите населени места. Капиталовата програма стартира с 37 обекта на обща стойност 3 949 980 лева. Сред важните обекти са: ремонт на здравната служба в град Сърница; ремонт на канализация в град Сърница, с. Побит камък и с. Медени поляни; завършване на ремонта на главната улица в кв. Крушата; ремонт на водопровод в м. Горелска; Ремонт и рехабилитация на общински път PAZ 1065 м. Селище - с. Медени поляни; Изграждане на система за видеонаблюдение на територията на Община Сърница; Закупуване на тежкотоварен автомобил оборудван за зимно поддържане; Изграждане на детска площадка; Изграждане на площадка за масово разпространени отпадъци и претоварна станция; Изготвяне на общ устройствен план на Община Сърница; Основен ремонт и цялостно обновяване, благоустрояване и озеленяване на двор в СУ "Св.св. Кирил и Методий" град Сърница в УПИ XXII, кв. 15 по плана на град Сърница и изпълнение на СМР и строителен надзор по проект "Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на улици в град Сърница".

Коментари