Резултат от търсенето: Икономика

Интервю / от Проф. Георги Рачев, климатолог Интервю на Хенрие - 04.06.2019 | 9:00

Климатолог номер 1: Големият порой отмина, идва жегата

Визитка Проф. Георги Рачев е преподавател в Катедра „Климатология, хидрология и геоморфология” на Геолого-географски факултет на СУ „Св. Климент...

Не откривате желания резултат, потърсете в архив.