Резултат от търсенето: книжки

Коментари / от Филип Геров - 20.02.2018 | 11:31

Изгубени в превода

Според тълковния речник българската дума "уважение" е със значение: чувство и отношение, основано върху висока оценка, признаване на достойнствата,...

Не откривате желания резултат, потърсете в архив.