60 първолаци прекрачват училищния праг в Брацигово

Регион

от Теодора Димитрова 342 прегледа 0

60 първолаци прекрачват училищния праг в Брацигово

60 деца ще прекрачат за първи път училищния праг в община Брацигово тази година. 35 първокласници ще учат в Брацигово, 15 в Исперихово и 8 в Бяга. Школото в Бяга работи изцяло с маломерни паралелки - всички паралелки от 1. до 7. клас са такива. Голям брой са маломерните паралелки и в основното училище в Исперихово, където 99% от учениците са от ромски произход.   

Във всички училища на територията на община Брацигово учебната година ще започне нормално, съобщи Иванка Стефанова, главен експерт "Просвета". Общината е малка и с малко на брой учебни заведения и не се очакват проблеми, свързани с началото на занятията. През новата година ще се обучават общо 444 деца, разделени в 34 паралелки. От тях 16 паралелки са в начален курс, 12 са прогимназиален етап и 5 паралелки са среден курс на обучение.  

На територията на общината функционират едно начално, две основни и едно средно училище. Тази година във връзка с оптимизация на училищната мрежа е извършено само едно преструктуриране - сливане на две детски градини в Брацигово. Те вече са една административна част - детска градина "Здравец". Иванка Стефанова уточни, че най-много деца посещават градината в Исперихово - 95, в Бяга са 38, а в Козарско групата е маломерна и с 11 деца, като броят на посещаващите подлежи непрекъснато на промяна.  

Всички училища са обезпечени за зимния сезон с необходимите количества гориво. В община Брацигово голяма част от училищата са на биогориво и се отопляват с пелети, които вече са доставени. Единствено малко забавяне има в доставката на въглища в основното училище в Бяга. През тази година не са извършвани големи ремонти, защото всички училищни сгради и на детските градини са санирани по проекти. Те са в добро състояние, учебниците също са доставени в срок.  

Храненето на децата, които подлежат на целодневно обучение, е осигурено съгласно наредба номер 6 от август 2011 г. То се извършва в столовата база на Комплекса за социални услуги за деца и семейства в Брацигово. Един храноден е 1.50 стотинки, което според главния експерт  е добре за родителите като финансова помощ. В момента учениците от населените места, в които няма училища, се транспортират с два училищни автобуса, които са собственост на община Брацигово. Единият е 27-местен, а другият 15-местен. Те са преминали технически прегледи, спазени са всички изисквания както за самите превозни средства, така и за техните водачи. Преди началото на годината в Брацигово и селата от общината е освежена маркировката пред учебните заведения.

Коментари