80% от непосещаващите училище са в чужбина

Образование

от Теодора Димитрова 366 прегледа 0

80% от непосещаващите училище са в чужбина

80% от децата в Пазарджишко, които не посещават училище или са отпаднали от образователната система, са в чужбина. Други вече са семейни и отглеждат собствени деца. Това показват резултатите от извършените обходи във връзка със създадения с решение на Министерския съвет Механизма за съвместна работа на институциите по обхващането и задържането в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст.

От Регионалното управление на образованието уточниха, че в областта за обхват са сформирани и са работили 71 екипа.

Според въведените данни в електронната система екипите е трябвало да обходят 10 841 адреса в областта.

В екипите най-активно са участвали учители и директори на школа, следвани от представители на съответните общински администрации, на полицията и на дирекция „Социално подпомагане”. На места са включени и служители на Бюрото по труда, както и на образователния инспекторат. Общо в обходите са участвали 762-ма души.

Обходени са всичките адреси, като в кратки срокове е извършена много интензивна работа.

Конкретните резултати от работата на екипите сочат, че в резултат на обходите за ученици от началото на тази учебна година са записани 140 деца в училищна възраст, но предстои сериозна работа за задържането и адаптирането им с цел трайното им задържане в училище./Пазарджишка Марица

 

Коментари