Приеха Община Стрелча за член на Асоциацията по ВиК в област Пазарджик

Новините от Пазарджик и региона

Регион

от Гергана Дюлгерова 366 прегледа 0

Приеха Община Стрелча за член на Асоциацията по ВиК в област Пазарджик

Областният управител Гинче Караминова проведе днес извънредно заседание на Асоциацията по ВиК Пазарджик. Общините Пазарджик, Септември и Лесичово приеха за член на Асоциацията община Стрелча. С Решение №226 от 15.11.2016 г. общинският съвет в Стрелча даде съгласие за присъединяване на общината към Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - в ликвидация“ - ЕООД, гр. Пазарджик. Припомняме, че през м. септември 2016г., за член на Асоциацията беше приета и община Панагюрище с решение на местния общински съвет от м. юни. 


В дневния ред на днешното заседание беше гласувано и съгласие от членовете на Асоциацияга за подписване на договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на ВиК услуги на потребителите с ВиК оператора – „ВиК – в ликвидация“ ЕООД Пазарджик. Този договор се разработва от МРРБ
Процентно съотношение на гласовете между общините включени в Асоциация по ВиК в област Пазарджик, след присъединяване на общините Стрелча и Панагюрище и след подписването на Договора с действащия Ви К оператор на обособената територия:

№Представител на държава/ общинаОбхвата на обособената територияПроцентно съотношение на гласовете в Асоциация по ВиК - Пазарджик
Брой жители%
1.Държава - представена от Областния управител35,00
2.ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО54081,99
3.ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК11481742,36
4.ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ252639,32
5.ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ257949,52
6.ОБЩИНА СТРЕЛЧА49131,81
Общо население за петте общини176195100,00


Разпределението на гласовете между общините е направено съгласно Закона за водите и по данни от последното официално преброяване в България./Пазарджишка Марица


Коментари