Пламен Узунов: Ще дистанцирам МВР от партийните централи

Полицията трябва да възстанови комуникацията си с гражданите, за да спечели доверието им

България

от Екип Марица 1971 прегледа 0

Пламен Узунов: Ще дистанцирам МВР от партийните централи

Разговаря Костадин АРШИНКОВ

Пламен УЗУНОВ, служебен министър на вътрешните работи

Пламен Узунов е роден през 1972 г. в Пловдив. Придобива бакалавърска степен по специалността „Противодействие на престъпността и охрана на обществения ред“ в Академията на МВР, а след това - и магистърска по право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. По-късно специализира в ILEA в Будапеща и в Академията на МВР. От 1993 г. до 2015 г. работи в структурата на МВР в Пловдив. Напуска МВР по собствено желание с последна длъжност „Директор I степен“ и последно звание „старши комисар от МВР“, генерал-майор от резерва.
От 2015 г. насам е хоноруван преподавател по „Криминалистика“ и „Оперативно-издирвателна дейност“ във Висшия университет по сигурност и икономика в Пловдив. Член е на Международната полицейска асоциация.
Назначен е за служебен министър на вътрешните работи на 27 януари 2017 г. с указ на президента Румен Радев.

-Г-н министър, какви са първи Ви впечатления за работата на Вътрешното министерство? Какви пропуски открихте в системата и какво трябва да се промени?

-Не съм нов за министерството, работил съм в него, познавам работата на колегите. Знам, че то е тежко за управление, йерархичните нива в него са общо 13. Отговорностите са много и разни - от провеждането на честни избори, през противодействието на миграционния натиск, контрабандата, наркоразпространението, организираната престъпност, конвенционалната престъпност  - едва ли е необходимо да изреждам всичко. Екипът ми е съставен само от експерти, имаме опита и познанието за системата. Можем да идентифицираме слабостите, както и дейностите, които можем да направим по-ефективни с по-добра организация. За ограниченото време, в което е предвидено да работи едно служебно правителство, сме набелязали конкретни стъпки и вие ще ги видите.

-Премиерът Герджиков възложи ревизия на предходното управление. Има ли вече първи данни от проверката във Вашето ведомство и какви са те?

-Ще се спра на един проблем, който създава видимо напрежение в системата. С встъпването ми в длъжност бях поставен в ситуацията да подпиша заповедите на служителите, обхванати от т. нар. административна реформа, която влезе в сила от 1 февруари. Това е мое задължение по закон.

Тъй като в годините бяхме свидетели на множество реформи в системата на МВР, моето убеждение е, че всяка промяна, преди да бъде въведена, трябва да е внимателно обмислена. В противен случай се стига до ситуации като тази в момента - демотивиране, вътрешно противопоставяне, необосновани разлики във възнагражденията на служителите.

Проведох поредица от срещи - със синдикатите, с колеги от различни структури, с утвърдени експерти по трудово право, с омбудсмана Мая Манолова, до която е изпратена колективна жалба от служители на МВР. По време на всички тези дискусии коментарите бяха еднозначни - в посока, че е необходима внимателна преоценка, за да се преодолее напрежението между различните категории служители.

-Вече беше сменен шефът на Инспектората във Вътрешното министерство. Да очакваме ли още кадрови промени и кога?

-През годините сме били свидетели на непрекъснати кадрови промени в системата - обосновани и не дотам обосновани. Не смятам, че поставяйки служителите под угрозата на непрекъсната несигурност, можем да очакваме и да изискваме от тях денонощна работа или всеотдайност. Вече имах възможност да заявя принципната си позиция - оценката ми ще се базира на три критерия - резултатите от служебната дейност, професионалните умения и лоялност към системата на МВР. Ако някъде има проблем, ще търсим съответното решение. При всички случаи то ще бъде мотивирано обективно.

-Основната задача на кабинета е подготовката на изборите. Какво прави МВР по въпроса? 

-По време на всички срещи с колеги подчертавам като приоритетна задача - МВР да бъде равно отдалечено от всякакви корпоративни и партийни централи и да гарантира провеждането на честни избори. Няма да пожалим сили и енергия, за да обезпечим сигурността на изборите и ще се водим единствено от върховенството на закона. Определен е председателят на Оперативния щаб за провеждането на предстоящите избори за народни представители - зам. главният секретар на МВР гл. комисар Георги Арабаджиев. На национално съвещание изведохме конкретните задачи, свързани със защита на избирателните права на гражданите и недопускане на манипулации на вота. Обсъдихме координацията и взаимодействието с прокуратурата и ДАНС. 

-Българите се оплакват най-много от битовата престъпност и недостатъчния брой полицаи в малките населени места. Какви мерки ще предприемете, за да ви повярват хората?

-Доверието на гражданите е основен фактор, за да бъде успешна полицейската работа. Както ние сме длъжни да пазим тяхната сигурност, имущество и спокойствие, така и те могат да ни бъдат много полезни с навременни сигнали. А това може да се случи само ако бъде възстановена връзката на полицейските служители по места и гражданите. Друг акцент в работата - от решаващо значение за противодействието на конвенционалната престъпност - завишаването на контрола на криминалния контингент.

За първи път събрахме началниците на всички районни полицейски управления в страната, общо 179. Искахме, от първо лице, те да чуят преките и конкретни указания, свързани с подобряването на организацията на работа.

Масово хората не познават районните си инспектори. Затова решихме да тръгнем оттам - във възможно най-кратки срокове. Процесът е в ход - във всяка жилищна сграда поставяме на видно място информация - кой е районният  инспектор, телефони за връзка с него, телефони за връзка с дежурните в съответното районно управление. Ако някой има желание да подаде оплакване - искрено се надявам такива случаи да не са много - но той трябва да знае къде да го направи. Окуражават ме отзивите, които получавам от много и най-различни хора. Тази наша идея среща много повече одобрение, отколкото критики  - това ме убеждава, че наистина има нужда от възстановяване на комуникацията с гражданите.

-Самите полицейски служители също недоволстват в последните години от неуредици - служебни и битови. 

-Да, и често имат основание за това. Споделих с вас впечатлението си за оборудването на граничните полицаи, които работят под високо напрежение и неблагоприятни условия. Мислите ли, че полицаите, които са по цял ден на улицата, и всички ние ги виждаме, работят при по-добри условия? Няма нужда да крием, че в МВР има много проблеми. Те бяха дискутирани при срещата ми с ръководствата на всички синдикални организации в МВР. За съжаление полицейската професия в момента не е престижна - продиктувано от заплащането и отношението към колегите. Категорично аз и моят екип ще отстояваме интересите на служителите и ще работим за издигане на авторитета на професията.

-Ефективна ли е борбата с корупцията в държавата и как може да се подобри? 

-Въпросът за противодействието на корупцията е изконен, той, ако забелязвате през годините, е поставян като постоянен приоритет на всяко едно от правителствата. МВР има план за превенция и противодействие на корупцията. Той е изготвен въз основа на идентифициране, анализ и оценка на рискови зони, структури и дейности в системата с висока вероятност за корупционно поведение на служителите. В информацията, която предоставяме на гражданите за техния районен инспектор, е посочен и телефон, на който могат да се подават сигнали за корупционно поведение. Реалното противодействие срещу корупцията изисква комплекс от целенасочени действия - създаване на адекватна правна рамка, модернизация на публичната администрация, увеличаване на наказанията за извършени корупционни деяния. Важно условие за адекватна превенция и ефективна борба с корупцията е и активното участие на гражданското общество.

-Как се подготвя МВР да даде отпор на бежанския наплив?

-Защитата на държавната граница и противодействието на миграционния натиск са изведени също като постоянен приоритет. Обстановката към момента е, може да се каже, спокойна, но това не намалява ритъма и усилията на служителите, които денонощно работят на терен. Както знаете, има изготвен план, в който ясно са разписани задълженията и действията, които биха се предприели при евентуална промяна на ситуацията.

Коментари