Банковите преводи между роднини са вече с такса

България

от Александра Мусиевска 1117 прегледа 0

Банковите преводи между роднини са вече с такса

Биляна ВЛАДИМИРОВА

УниКредит Булбанк премахна безплатните вноски по сметки между роднини по права линия. Това облекчение беше валидно за физически лица. Според него деца, родители, баби и дядовци и прабаби и прадядовци не плащаха комисиона, когато внасяха пари по сметките на останалите по посочената родствена линия. Същото облекчение бе дадено и по съребрена линия до втора степен - сестра и брат. За да се установи родствената връзка, клиентите попълваха декларация.

Премахването на вноските без комисиони удря най-вече по семействата, чийто деца учат в Германия. Чрез тамошната „Хипоферайнс банк” младежите теглеха без такса средства директно от българските си сметки. Те пък бяха захранвани от родителите им, които по този начин изпращаха по най-бързия и евтин начин пари на децата си за покриване на месечните разходи. Услугата се запазва, но за захранването на сметките ползвателите вече дължат такса, като размерът е по стандартната тарифа на банката.

Премахването на този специален случай на обслужване без комисиона е продиктувано от желанието на банката да намали броя на операциите на хартия във филиалите. От централата на УниКредит Булбанк коментираха, че тенденцията е да се насочват клиентите към дигиталните канали и зоните за самообслужване. По същата причина от 1 февруари банката е намалила наполовина таксите за преводи през електронен канал от физически лица./Пазарджишка Марица

Коментари