Палиш пасище, плащаш 12 бона

Агро

от Екип Марица 358 прегледа 0

Палиш пасище, плащаш 12 бона

Мария ПЕТРОВА

С 12 хил. лв. може да бъде глобен фермер, който пали огън в пасище, без да е уведомил пожарната и службата по земеделие. Това предвижда проектът за изменение и допълнение на Закона за опазване на земеделските земи, публикуван вчера за обществена консултация. Промяната се налага заради  множество пожари през 2016 г., които засегнаха  земеделски земи и горски територии, мотивират се авторите на проекта.  

През миналата година над 540 пожара са засегнали повече от 61 хил. дка гори и многократно повече земеделски имоти. Най-много са били пожарите в горски територии в областите Пазарджик, Хасково, Стара Загора, Бургас, Ловеч, Ямбол и Сливен. 

Сред основните причини, освен метеорологичният фактор - много влажно първо шестмесечие на годината и сухо и горещо лято, са и небрежността на земеделските стопани най-вече при почистване на пасища, мери и ливади.  

Проектът забранява паленето на огън и огневи работи в пасища и ливади без писмено уведомление до областна дирекция „Земеделие” и пожарната в периода, определен като пожароопасен за съответната област. Лице, което в нарушение пали огън в пасища, мери и ливади, ще се наказва с глоба от 1500 до 6000 лв.

Ползвателят на пасища, който не уведоми писмено Областна дирекция „Земеделие” и пожарната в пожароопасния период, ще се глобява с от 500 до 5 хил. лв. При повторно нарушение наказанието е от 2 до 12 хил. лв.

С проекта се правят и допълнения в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Ползвателите на пасища, които са ги получили от държавния или общинския поземлен фонд без търг или при тръжна процедура, ще  подават декларация при подписване на договора, че няма да палят огън или  да почистват терените в пожароопасния период, без да уведомят земеделската служба или пожарната.

Ако нарушат забраните, се предвижда всички арендни или наемни договори да се прекратяват едностранно, без предизвестие, от директора на Областната дирекция „Земеделие” за земите от държавния поземлен фонд или от кмета на общината за земите от общинския поземлен фонд. Обществената консултация продължава до 10 август 2017 г./Пазарджишка Марица

Коментари