В "Батаклиев" прилагат опита на финландската образователна система

Новини от Пазарджик и региона

Пазарджик

от Дора Цветкова 1749 прегледа 0

През учебната 2016/2017 г. ОУ "Проф.Ив.Батаклиев" спечели и успешно реализира Проект "Заедно ще успеем" по Европейска програма "ЕРАЗЪМ+". Основната цел на проекта беше да се запознаем с финландската образователна система - една от водещите в света през последното десетилетие и да приложим усвоените иновативни практики в нашето училище. 

Обучението се проведе в гр. Йоенсуу от 18 до 22.02.2017 г. и в него се включиха четирима представители на училището: Даниела Кемчева - директор, Жасмина Хаджийска - педагогически съветник, Мария Бонова - преподавател по английски език, Елисавета Ягодина - начален учител. Участниците се запознаха с принципите на финландската образователна система, усвоиха съвременни и ефективни методи на преподаване, осигуряващи гъвкаво обучение, трайност на знанията, стимулиране на мисленето, генериране и обмяна на идеи. Участваха в успешни европейски практики за екипна дейност и преодоляване на бариерите в общуването, усвоиха нови работещи методи за управление и контрол на училищната общност, ползотворни и подкрепящи отношения между ръководство - учители - родители.
Придобития опит участниците мултиплицираха чрез провежането на добри практики в училище, тематичен съвет, участие в конференции и различни образователни форуми. В резултат на прилагането на новите преподавателски методи, училището ни е обявено за иновативно от Министерството на образованието и науката, което предвижда въвеждането на проектно-базирано обучение. В следствие на осъществените контакти ОУ "Проф.Ив.Батаклиев" спечели два нови Европейски проекта по Европейска програма "ЕРАЗЪМ+" като партньор, в които ще бъдат включени ученици от училището, и които ще се реализират в следващите две години.

Коментари