Банки и МВР заедно срещу кибер измамите

България

от Мария Михайлова 1840 прегледа 0

Банки и МВР заедно срещу кибер измамите


Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Асоциация на Банките в България (АББ) подписаха меморандум за сътрудничество през лятото на 2017 г. Целта е да се обединят усилията за превенция и борба с кибер измамите и повишаване на информираността на потребителите за предпазване от такъв тип престъпления.

По-тясното взаимодействие между представителите на банковия сектор у нас и правоохранителните органи цели да доведе до по-успешно противодействие на зачестяващите заплахи в киберпространството. АББ и ГДБОП-МВР са единодушни, че новите и все по-нестандартни начини, по които потребителите на финансови услуги са атакувани от престъпниците, могат да бъдат овладени успешно. Сред механизмите за това са образователни кампании, които да повишават информираността на гражданите, да ги запознаят с различните начини, по които могат да станат мишена и какви действия да предприемат, за да не са уязвими от заплахите.

Добрата информираност на гражданите, действащи в лично качество или като представители на юридически лица, е от ключово значение за разпознаването и превенцията на станалите известни напоследък атаки, като фишинг (phishing), малуер (malware), криптовируси (ransomware), както и относно разпространяване на други видове зловреден софтуер.

Досегашното сътрудничество между двете организации доведе до успешни информационни кампании, целящи превенцията на кибер престъпленията и по-добрата информираност на българските граждани. Такъв пример е европейската кампания срещу „финансовите мулета“, която беше проведена съвместно на територията на България през ноември 2016 г.

Коментари