Брюксел: ЕС ще има най-добрата система за управление на отпадъците

В седмицата от 21 до 25 май ще се обсъждат политики за създаване на зелени градове

Свят

от Борислав Наумов 640 прегледа 0

На 22 май ЕС ще приеме нови правила по отношение на управлението на отпадъците, включително по-амбициозни цели за рециклиране на битовите отпадъци и намаляване на количеството депонирани отпадъци. Това ще се случи по време на „Зелената седмица“ на ЕС за 2018 г. Седмицата е най-голямото събитие в Европа, посветено на политиката в областта на околната среда. Тя ще се проведе от 21 до 25 май и тази година ще постави темата за изграждането на по-зелени градове.

Правилата, които ще направят европейската система за управление на отпадъците най-добрата в света, поставят като цел рециклирането на 55% от всички битови отпадъци до 2025 г., на 60% до 2030 г. и на 65% до 2035 г. Друга цел е да се гарантира, че до 2035 г. само 10% или по-малко от битовите отпадъци ще бъдат депонирани на сметища. Разделното събиране на биологичните отпадъци ще стане задължително до 2035 г. Тези правила ще помогнат на градовете да ограничат отпадъците си, да постигнат по-добри резултати в рециклирането и да намерят нови начини за използване на вещите, насърчавайки ги да изградят кръгова икономика.

Градовете ще поведат промяната

Екологичният натиск върху градовете става все по-осезаем – очаква се до 2020 г. 80% от европейците да живеят в градски зони. От планове за постигане на въглеродна неутралност до устойчиво градско планиране, много градове като Европейските зелени столици и градовете, отличени с награда Green Leaf, намират начини да се справят с тези предизвикателства. ЕС подкрепя промените, които те въвеждат, чрез правила, инструменти и финансиране.

„Зелената седмица“ 2018 г. е повод да разберем как да направим промяната възможна.

Какво прави ЕС?

„Зелената седмица“ на ЕС ще покаже как ЕС работи за градовете и гражданите чрез събития из цяла Европа и голяма конференция в Брюксел. Седмицата ще започне официално на 21 май в Утрехт (Холандия) и ще завърши на 25 май в Мадрид (Испания). Срещата на високо равнище на ЕС за зелените градове ще се проведе в Брюксел от 22 до 24 май.

Един от акцентите на дебатите ще бъде как правилата на ЕС относно отпадъците, водата и въздуха могат да бъдат приложени по-ефективно, включително чрез Европейската програма за градовете. Някои от партньорствата в рамките на Програмата за градовете, като „Кръгова икономика“, „Градска мобилност“ и „Качество на въздуха“, са насочени конкретно към решаване на проблемите на околната среда. Друг от акцентите на десетките тематични заседания ще бъде как устойчивото развитие да залегне в основата на градското планиране.

За да подпомогне градовете в разработването на устойчиви градски стратегии, „Зелената седмица“ ще представи новия инструмент Green City, който позволява на градовете да оценят екологичната си ефективност и да я сравнят с тази на други градове. Този инструмент е извор на информация за „зелени“ и устойчиви решения за градско планиране.

На 23 май вечерта ще бъдат обявени наградите LIFE, с които ще бъдат отличени най-иновативните, вдъхновяващи и ефективни проекти по програма LIFE в сферата на опазването на природата, околната среда и действията в областта на климата.

Станете част от движението

Много граждани подкрепят движението за по-устойчиви градове. На местно ниво дейностите, вдъхновени от идеята за кръгова икономика, набират популярност с отварянето на кафенета за поправка, с все по-големия брой инициативи за заместване на пластмасата и с разпространението на градското градинарство.

Включете се в „Зелената седмица“ на ЕС, като участвате в партньорските събития, организирани из цяла Европа, в нашата среща на високо равнище в Брюксел, в откриването в Утрехт или в заключителното събитие в Мадрид. Можете да следите Седмицата и онлайн чрез Twitter и преките излъчвания.

Присъединете се към инициативата #EUGreenWeek и се насладете на промяната

Коментари