Бъдещи лесничеи трупат опит в горските стопанства

Образование

от Теодора Димитрова 363 прегледа 0

Държавно ловно стопанство „Чепино“ бе домакин на учебна практика на ученици от 11 клас на Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев”. Възпитаниците на велинградската гимназия се включиха в поредица от мероприятия. Ловното стопанство им бе представено от инж. Валентин Ганчев – старши лесничей в горски участък „Суха лъка“.
Учениците посетиха горския разсадник на стопанството, разположен в същата местност, а после разгледаха насаждение, в което е изведена възобновителна сеч. Задачата на бъдещите техник-лесовъди беше да определят основните лесовъдски признаци.
Учебното занятие включваше и посещение на ловно-стопанско съоръжение – чакало в местността „Грашевска ливада“.
Важна част от практическото обучение на младежите е запознаването и работата на им с горскостопанска карта. За целта бе направена образцова демонстрация с използването на компас за ориентиране на терена.
По-рано първа среща със служителите на Държавно горско стопанство „Алабак” имаха и ученици от 10 клас на Националната гимназия във Велинград. Момчетата се запознаха с дейността на стопанството и документацията свързана, с ползването на дървесина. От страна на стопанството професионален опит и знания споделиха заместник-директорът инж. Димитър Китов и лесничеят и инж. Младен Палов./Пазарджишка Марица

Коментари