Българското агне - със синя маркировка

От Великден до Гергьовден инспектори ще проверяват обекти за нередности и по сигнали на потребители

Бизнес зона

от Марица вест. 70 прегледа 0

Българското агне - със синя маркировка

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) започва масови проверки в цялата страна за качеството на храните за великденската трапеза. Засилените инспекции ще започнат на 15 април и ще продължат до 6 май - Гергьовден.


Тази година се въвеждат нови изисквания за продажбата на агнешко месо. Това, което е с произход България, ще има маркировка в син цвят, за месо с произход, различен от български - маркировката ще е в червен цвят.
В производствените обекти ще се проверява за произхода, сроковете и условията на съхранение на използваните суровини и храни, наличие на технологична документация за произвежданите храни и придружаващите ги документи.


Предвиждат се извънредни проверки и на пазарите на живи животни. На тях ще се следи за идентификацията на живите животни, включително паспорти, ветеринарномедицински свидетелства за придвижване и отразяването им в Интегрираната информационна система на БАБХ - ВетИС.

Дежурни инспектори
към Българската агенция по безопасност на храните ще проверяват обектите по
време на празниците и в почивните дни. Те ще извършват проверки по сигнали на
потребители, които ще могат да подават онлайн сигнали за нередности или да
използват за това горещия телефон на БАБХ - 0700 122 99.

Коментари