ДНСК: Общината да бутне оградата на джамията

Градът

от Теодора Димитрова 1148 прегледа 0

ДНСК: Общината да бутне оградата на джамията

Новоизградената ограда на джамията „Абу Бекир” в квартал Изток в Пазарджик представлява изцяло нов строеж, според Дирекцията за национален строителен контрол /ДНСК/. От дирекцията уточняват, че с оглед разпоредбите на влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, правомощията по осъществяване на административния контрол, разрешаването и контрола на строителството и недопускането, включително и отстраняването на незаконни строежи от ІV, V и VІ категории (в такива попада и новоизградената ограда) е от изключителната компетентност на общинска администрация Пазарджик. Поради това органите на ДНСК нямат основание за предприемане на административни действия по случая.

Оттам припомнят, че след издадена и влязла в сила заповед на началника на Регионалната дирекция - Южен централен район за премахване на незаконен строеж: “Масивна ограда“, след извършена проверка и съставен констативен протокол от служители на Регионалния отдел в Пазарджик на 28 ноември 2016 година е установено, че незаконният строеж е премахнат доброволно от извършителя./Пазарджишка Марица