Два газопровода в региона - със статут на национални обекти

Бизнес зона

от Екип Марица 467 прегледа 0

Два газопровода в региона - със статут на национални обекти

Девет ключови обекта на „Булгартрансгаз“ ЕАД бяха обявени от правителството за обекти от национално значение според Закона за устройство на територията и за национални обекти според Закона за държавната собственост. Министирте са взели това решение на последното си заседание. Сред новите национални обекти е и газопроводът до Панагюрище и Пирдоп.

Обектите за разширение, модернизация и рехабилитация на газопреносната мрежа, които получават този статут, са: газов хъб „Балкан“, разширение на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция „Странджа“, разширение на газопреносната инфраструктура паралелно на северния магистрален газопровод до българо-сръбската граница, преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп, преносен газопровод за Свищов, преносен газопровод до Разлог и Банско, модернизация на компресорните станции „Лозенец“, „Петрич“ и „Ихтиман“, подмяна на северен (магистрален) газопоровод в участъка Беглеж – Дерманци –Батулци – Калугерово и подмяна на северния (магистрален) газопровод в участъка от Вълчи дол до Преселка.


Проектите за изграждане на преносни газопроводи до Панагюрище и Пирдоп, до Свищов, както и до Банско и Разлог се финансират по линия на Международния фонд „Козлодуй“, администриран от Европейската банка за възстановяване и развитие.

Коментари