Две фирми от Панагюрище хванати "в крачка" от РИОСВ

Регион

от Борислав Наумов 230 прегледа 0

Две фирми от Панагюрище хванати "в крачка" от РИОСВ

Две фирми от Панагюрище са извършили сериозни нарушения на екозаконодателството и са санкционирани от РИОСВ.

В първия случай, по сигнал от кмета на Панагюрище за замърсяване в района на Индустриалния парк в града е направена проверка на място на 14 август, извършена съвместно от представители на Община Панагюрище и РИОСВ. На площадката са установени сериозни нарушения на екологичното законодателство. Не е монтирана цялостна инсталация за третиране на отпадъци, а са налични само част от съоръженията, тествани за постигане на необходимата технологична температура чрез използване на въглища. За отстраняване на констатираните нарушения са издадени 6 предписания.

При втория случай в местността Полето е установено нерегламентирано съхранение на отпадъци и химични вещества и смеси. Притежател на отпадъците е фирма от Панагюрище. На 5 септември е извършен контрол за изпълнение на дадените предписания със срок 30 август, съвместно с представител на ОДМВР–Пазарджик. При проверката е установено, че пломбите са на поставените места и целостта им не е нарушена, но указаните предписания не са изпълнени.

За почистване на двата обекта и премахването на отпадъците и химичните вещества и смеси са дадени предписания със срок за изпълнение до 12 септември./"Пазарджишка Марица"

Коментари