Фирмите подават данъчни декларации само по електронен път

Новини от Пазарджик и региона

Бизнес зона

от Екип Марица 744 прегледа 0

С промените в закона за корпоративното подоходно облагане всички юридически лица, които имат задължение да подават годишна данъчна декларация за доходи през 2017 г., ще го направят само по електронен път. С посочената промяна респективно отпада и ползването на действащата до сега отстъпка, при подаване на ГДД онлайн, съобщи говорителката на НАП-Пазарджик Светлана Щерева.

Друга промяна от 01.01.2018 г. е, че годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността не подават данъчно задължени лица, които през данъчния период т.е. 2017 г. не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Срокът за подаването на декларациите за облагане на доходите по ЗКПО тази година изтича на 2 април 2018 г. (31 март е в събота).

След изтичане на законоустановения срок за подаване на годишна данъчна декларация лицата имат възможност еднократно в срок до 01.10.2018 г. да подадат нова ГДД и да извършат корекции в подадените данни.

Коментари