Горското приема ученици от 16 области

Велинградското учебно заведение е най-старото със задочна форма

Образование

от Екип Марица 1580 прегледа 0

Теодора ДИМИТРОВА

Професионалната гимназия по горско стопанство във Велинград обучава ученици от цялата страна, а броят им ще се увеличава през следващите години, защото учебното заведение бе обявено с решение на Министерския съвет за такова с национално значение, заедно само с още пет в цялата страна. Велинградската гимназия също е дългогодишен участник в проекта за учене през целия живот.  

Според директора инж. Стефан Шулев причините са няколко. Първо, може би ние сме най-старото учебно заведение със задочно обучение, като първоначално е било държавна поръчка, след което минава на принципа на самостоятелна форма. Оттук нататък имаме лицензи за провеждането на курсове за придобиване на правоспособност за работа с моторен трион, за храсторез, товаро-подемни машини, казва директорът. Той допълва, че в гимназията работят в посока образоване на възрастни от много години. И в момента имаме такива ученици - три класа задочно обучение. Почти всеки месец провеждаме курс за придобиване на правоспособност. Тази година има обучение по част от професията, което обикновено се случва през година. Много активно работим в тази посока. Имаме ученици и над 30, над 40 години, включително през годините сме имали задочници на 54 - 55 години, допълва инж. Шулев.  

Обявяването на гимназията по горско стопанство във Велинград за национална дава възможност в нея да се обучават ученици от цяла България. Това важи не само за тези в редовна форма на обучение, а и за задочниците. И сега има такива от различни краища на страната. Обикновено това са хора, които заемат длъжност в горските структури и нямат необходимото образование и ценз или имат намерение да започнат такава работа в структурите на горите. Завършилите основно, средно, а и висше образование също се възползват от възможността да се преквалифицират при нас, уточнява директорът. 

По думите му, от обявяването им за национална гимназия е минал много малък период от време и не може да се каже, че нещо ще е променило съществено. В момента се прехвърля собствеността и училището преминава към Министерство на образованието и науката. Ръководството се надява сега вече да имат много повече възможности за реализиране на проекти и съответно рейтингът на училището да порасне. В момента в него се обучават ученици от 16 области на България, очаква се в следващите години броят им да се увеличава и да идват наистина от цялата страна.  

В Професионалната гимназия по горско стопанство във Велинград през настоящата учебна година се обучават 247 ученици в 12 паралелки, което е и максимумът за школото. Специалностите са две - "Горско стопанство и дърводобив" и "Горско и ловно стопанство". Учителите са с дългогодишен опит, с много добра квалификация и голяма част от тях са и автори, и съавтори на учебници по специалните предмети. Училището в годините се е запазило като единственото тясно специализирано в подготовката на средни кадри в областта на горското и ловното стопанство.

Коментари