Готово е предложението за областна здравна карта

Здравеопазване

от Екип Марица 934 прегледа 0

Готово е предложението за областна здравна карта

Изготвено е окончателното предложение за областна здравна карта, съобщиха от Областната администрация в Пазарджик. Предложението е одобрено на финално заседание на комисията по изработване на областна здравна карта и ще бъде изпратено до Министерство на здравеопазването до края на февруари.

Заседанието се провежда в изпълнение на заповед на министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, съгласно която е назначена Комисия за изготвянето на областна здравна карта.

В състава на Комисията се включват областният управител, който е и председател на комисията, двама представители на Регионалната здравна инспекция, двама представители на Районната здравноосигурителна каса, двама представители на Районната колегия на Българския лекарски съюз, един представител на Районната колегия на Българския зъболекарски съюз, един представител на Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, един представител на представителните организации за защита на правата на пациентите и по един представител на всяка община от областта.

В областната здравна карта се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ.

Предложението за областна здравна карта е съобразено с методиката на Министерство на здравеопазването. Обемът на легловата база в болничните заведения на територията на област Пазарджик, тяхната обезпеченост със специализирана апаратура и лекари, обезпечеността на населението с доболнична медицинска помощ отговарят на нуждите на населението и здравно-демографските данни.

В област Пазарджик са регистрирани 363 лечебни заведения за първична извънболнична помощ лекари/лекари по дентална медицина; 126 за специализирана извънболнична помощ; 14 за болнична помощ и 10 други лечебни заведения – Центрове за спешна медицинска помощ с 9 филиала и диализен център в Пазарджик.

По Методиката за субсидиране на лечебните заведения в областната здравна карта необходимият общ брой лекари/лекари по дентална медицина е 435; лекари в специализирана извънболнична помощ – 213; специалисти по здравни грижи – 431; болнични легла – 1086 бр.

Към предложението ще бъде приложена и подробна аргументация за всички данни, с която да се защити запазването на съществуващите нива на здравеопазването към момента в областта.

Коментари