Избират с конкурс клас на месеца

Най-добрият ученически колектив за годината печели екскурзия

Образование

от Екип Марица 549 прегледа 0

Избират с конкурс клас на месеца

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) към Община Пазарджик обяви конкурс „Клас на месеца” под мотото „Бъди отговорен – бъди в час”. Инициативата цели превенция на отпадането от училище, повишаване активността на учениците и мотивацията за учене, показване на нови инициативи и идеи, обогатяване на училищните традиции. По повод Деня на толерантността – 16 ноември, ще бъде излъчен първият „Клас на месеца”.

В конкурса могат да участват учениците от 1 до 12 клас от всички училища на територията на Община Пазарджик. Всяко училище може да излъчи по един клас всеки месец от съответната възрастова група - начален курс, среден курс, горен курс. Срокът за подаването на информацията в МКБППМН е до 5-то число на следващия месец.

Номинациите ще бъдат оценявани по няколко критерия, всеки от които носи от 1 до 10 точки:  толерантност, взаимопомощ и сплотеност на класа, успех на класа, редовно посещаване на учебните занятия, дисциплина, активност на класа и нови идеи, постижения на класа, поддържане и опазване на материалната база.

Победителите ще получат грамота и плакет. А в края на учебната година МКБППМН към Община Пазарджик ще връчи голямата награда на конкурса – ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ и ще излъчи „Клас на годината”.

Коментари