Изплащат стипендии на даровитите деца в Панагюрище

Регион

от Екип Марица 38 прегледа 0

Изплащат стипендии на даровитите деца в Панагюрище

Експертно – консултативна комисия оцени и класира подадените на втора сесия искания за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище.

От 5 декември до 19 декември 2018 година ще се изплащат стипендиите и еднократното финансово подпомагане на деца с изявени дарби от община Панагюрище, които са кандидатствали и са одобрени от комисията. Средствата ще се получават от родител/ настойник срещу представен документ за самоличност, в сградата на Община Панагюрище, етаж 1, стая № 1 /входът срещу читалището/, всеки работен ден от 14:00 до 17:00 часа.

Коментари