Лекарите от ТЕЛК ще могат да работят и на второ място

Здравеопазване

от Екип Марица 924 прегледа 0

Лекарите от ТЕЛК ще могат да работят и на второ място

Парламентарната здравна комисия прие на първо четене промени в Закона за здравето, касаещи експертните комисии ТЕЛК и НЕЛК.
Предложените изменения създават известни ограничения в отношенията между лекаря от състава на комисиите и лицето, което той трябва да освидетелства. Медикът не трябва да е негов съпруг или роднина по права линия, да е участвал в консултативната дейност, свързана с експертизата на неговата временна или трайна неработоспособност, както и да е участвал в изготвянето на обжалваното експертно решение. При тези случаи той ще е длъжен да си направи отвод.
Важно за медиците и е отпадането на съществуващата към момента абсолютна забрана членовете на ТЕЛК и НЕЛК да упражняват дейности, които подлежат на техен контрол, както и да извършват консултативна дейност.
По този начин ще се даде възможност при извършване на медицинската експертиза в съставите на комисиите да участват и лекари, които извършват лечебна и диагностична дейност.
Основната цел на промените е преодоляване на проблема с липсата на специалисти, които имат желание да работят в системата на медицинската експертиза. Заради ограничението над 85% от работещите в 72-те комисии на ТЕЛК експерти са навършили пенсионна възраст, а тези, които са под 50 години, са малко./Пазарджишка Марица

Коментари