Лозана Василева: Финансираме над 100 проекта на млади земеделци

С евросредства ще се реализират инфраструктурни проекти в 7 общини на Пазарджишка област

Интервю

от Александра Мусиевска 2137 прегледа 0

Лозана Василева: Финансираме над 100 проекта на млади земеделци

(Визитка)

Лозана Василева е доктор по аграрна икономика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Специализирала е биоземеделие в университета на Южна Бохемия в Чехия. Д-р Василева има поредица от научни публикации на тема „Икономически ефекти от биологичното производство в земеделието”. Тя е родом от Пазарджик.

В периода 2003-2004 г. работи като старши експерт по агростатистика в Областна дирекция „Земеделие и гори” в гр. Пазарджик. От 2004 г. до 2009 г. е счетоводител, а от 2009 г. е директор на Областната дирекция на ДФ „Земеделие” в гр. Пазарджик. С решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие” от 29 август 2014г. д-р Лозана Василева е назначена за изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ - РА. От ноември 2014 г. до февруари 2017 г. е заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ - Разплащателна агенция. Владее английски и френски език.В момента е зам.-министър на земеделието, храните и горите. С нея разговаряме по въпроситe за развитието на селското стопанство.

- Д-р Василева, колко и на каква стойност са одобрените проекти с европейско финансиране в област Пазарджик?

-До момента сме одобрили над 192 проекта на стойност над 90,2 млн. лева. 12,2 млн. лева ще бъдат отпуснати за публична инфраструктура. Одобрени са 8 проекта в 7 общини - Белово, Брацигово, Велинград, Ракитово, Септември, Стрелча и Сърница. Не сме забравили и местните общности. В Пазарджишко действат Местни инициативни групи в 7 общини. Те ще получат субсидиране от 16,5 млн. лева.

-Селското стопанство ще получи ли подкрепа?

-Разбира се. Там са насочени най-много средства. Над 100 проекта в региона ще бъдат субсидирани по програмата за млади земеделски стопани. Отпуснатите средства са за над 4,9 млн. лв. Много важни са и малките земеделски стопанства. В Пазарджик и региона ще бъдат отпуснати над 1,1 млн. лева за над 75 проекта. 45 млн. лева ще бъдат инвестирани в 80 земеделски стопанства. На хранително-вкусовата промишленост също с обръща внимание. Средствата са 11 млн. лева, които ще бъдат разделени в 9 проекта.

-Вече започна приемът на документи чрез Интегрираната система за управление и наблюдение. Какви са предимствата ?

-Във връзка с промените от януари 2018 г. в Закона за земеделските производители, Държавен фонд „Земеделие” започна прием на документи чрез Интегрираната система за управление и наблюдение (ИСУН). Чрез нея фермерите ще подават електронно всички документи относно кандидатстване за подпомагане по ПРСР. Изключение ще има само за техническата документация, която придружава проектните предложения. Това означава, че документи на хартиен носител няма да бъдат приемани. Електронно ще се осъществява и цялата комуникация между ДФЗ и кандидатите.

Кандидатите ще могат предварителната им оценка и класиране, с възможност за подаване на възражение срещу оценката от страна на бенефициентите. Кандидатите ще получат и оценка за административно съответствие и допустимост на разходите, която приключва с оценителен доклад,техническа и финансова оценка и издаване на оценителен доклад.

Важно е да се отбележи, че и подаването на искането за плащане, независимо дали става въпрос за авансово, междинно или окончателно, също ще се извършва през ИСУН, включително документите, които се прилагат към искането. За тази цел бенефициентите трябва да имат предварително направен от тях електронен профил в ИСУН, както и квалифициран електронен подпис.

-Какви са критериите за оценка на проектите по подмярка 6.1?

-Подмярка 6.1 е за стартова помощ за млади земеделски стопани. Земеделските стопани трябва да са започнали дейността си до 24 месеца от датата на кандидатстване. Проектите трябва да имат най-малко 10 точки по критериите за оценка. Най-много точки, по 26, ще получават проекти в сектор "Животновъдство" или сектор "Плодове и зеленчуци". По 26 точки ще получават и кандидати със стопанства в процес на преход към биологично производство или са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни. По-малко точки ще получат проекти за създаване на заетост и нови работни места (по 12) .

- В кои други сектори ще инвестира Министерството на земеделието, храните и горите през 2018-а?

-По Програма за развитие на селските райони през 2018-а ще финансираме и горския сектор. Предвидили сме мерки по предотвратяване и възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития. Районът около Кресна и Симитли пострада миналото лято от горски пожар. Ще бъдат отделени средства за възстановяването на горския масив. Ще отпуснем и инвестиции в технологиите за лесовъдство, преработка и търговия в горски продукти.

Коментари