МФ призна Панагюрище за община отличник

Класацията отчита финансовата самостоятелност и устойчивост, както и инвестиционната активност

Регион

от Александра Мусиевска 811 прегледа 0

МФ призна Панагюрище за община отличник

Община Панагюрище се утвърждава като отличник във финансово състояние. Това се потвърждава и от данните в анализа на Министерство на финансите за първото тримесечие на годината. Хората на министър Владислав Горанов следят редица показатели, сред които финансова самостоятелност, инвестиционна активност, просрочени задължения, поети ангажименти и задължения за разходи. По тези показатели община Пловдив е на първо място, а община Панагюрище се нарежда на второ, следвана от големите Варна, Столична община и Бургас...

Сред общините с поети най-големи финансови ангажименти за разходи спрямо размера на годишните разходи попадат две общини от област Пазарджик - Септември и Лесичово. Те са сред 17-те общини, в които делът на поетите финансови ангажименти надвишава 50% от годишните разходи.

В анализа на МФ се проследява също така състоянието на общините в оздравителен режим. От данните се вижда, че Белово и Велинград намаляват задълженията си, но в по-малък размер от заложеното в съгласуваните с министерството планове за финансово оздравяване. Като цяло тези планове включват мерки за увеличаване на приходите, както и за оптимизиране и ограничаване на разходите в годишен и средносрочен план. Целта е да бъде намален дефицитът по бюджета, както и ограничаване на необезпечените и просрочени задължения и да бъдат въведени конкретни мерки за подобряване на процеса на управление на общинските финанси. Има и конкретни срокове, в които трябва да проличи общият финансов ефект от оздравителния план на съответната община.

За съжаление Велинград продължава да бъде и сред общините с най-голям дял на просрочените задължения спрямо годишните разходи - 31,1%. Освен това СПА столицата на България е с отрицателно бюджетно салдо в края на първото тримесечие - минус 2,106107 млн. лева.

Община Пазарджик е намалила просрочените си задължения с над 6 млн. лева за периода март 2017 - март 2018 г., а от началото на годината - с 841 288 лева.

Коментари