МОН и МЗ се разбраха да отпадне психопрегледа за учители

Проектът за изменение на Наредба №4 ще бъде публикуван за обществено обсъждане

Власт

от Борислав Наумов 1307 прегледа 0

МОН  и МЗ се разбраха да отпадне психопрегледа за учители

Министерството на образованието и науката  предлага да отпадне задължителният психопреглед за педагогическия персонал, както и задължението този преглед да се извършва всяка година в срок до 30 септември.  Всъщност още през юли министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изпрати писмо, с което уведоми чрез регионалните управления на образованието всички работодатели в системата на предучилищното и училищното образование, че предстоят промени в наредбата и не трябва да се задължават учителите да преминават през тези прегледи.

Задължението за ежегодни психопрегледи бяха предвидени в Наредба №4 от 24.10.2016 г. на Министерството на здравеопазването (МЗ), която бе приета на основание Закона за предучилищното и училищното образование. Съгласно текстовете лице, което страда от заболявания и отклонения, застрашаващи живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката, не може да заема длъжност на педагогически специалист. Към момента Наредбата регламентира, че лицата, заемащи длъжността педагогически специалист, подлежат ежегодно на задължителен медицински преглед и представят пред работодателя си документ за проведен медицински преглед, удостоверяващ липсата на тези заболявания в срок до 30 септември.

С промените в новия проект на Наредба №4, които са съгласувани между МОН и Здравното ведомство, Министерството на здравеопазването предлага да отпадне периодичността на задължителните медицински прегледи. Отпада и срокът, в който да се провеждат прегледите, а именно до 30 септември. Предвижда се работодателят да има самостоятелност относно необходимостта от извършване на медицински преглед при промяна на различни обстоятелства. Промяната се налага и защото посочените в Наредбата заболявания са тежки и периодът за развиване на част от тях е различен, а обвързването му с фиксирани срокове не е целесъобразно.

С проекта е предложена и промяна на наименованието на Наредбата, с което ще се акцентира върху основното предназначение на поднормативния акт – „Наредба №4 за определяне заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжността на педагогически специалист.“

Предстои публикуване на новия проект на Наредба № 4 за обществено обсъждане на сайта на МЗ./"Пазарджишка Марица"

Коментари