Мост ще свързва Острова и зоната на здравето

Пазарджик

от Екип Марица 1025 прегледа 0

Община Пазарджик обяви обществена поръчка за строителството на новия пешеходен мост над река Марица между Зоната на здравето и Парк-остров „Свобода”, съобщи кметът Тодор Попов. Целта е да се осигури връзка между двете места за отдих.

Предвижда се пешеходният мост да е позициониран перпендикулярно на реката, с дължина 108 м. В южната и северни части на съоръжението се предвиждат пешеходни алеи, които да осигурят достъп за хора в неравностойно положение.

За изготвяне на технически проект са предвидени до 50 дни, а за строително-монтажните работи - не повече от 240 календарни дни.

Прогнозната стойност на поръчката е не повече от 1 100 000 лв без ДДС.

Коментари