MУ-Пловдив N1 в страната по медицина

Пловдивският университет се изкачи до второто място в страната по право и педагогика

Образование

от Елица Кандева 927 прегледа 0

Пловдивските висши училища са национални лидери в 12 от 52 професионални направления. Това показват резултатите от Националната рейтингова система за 2018 г., която сравнява 51 вуза в цялата страна по над 100 индикатори, които са групирани в 6 основни категории: учебен процес, научни изследвания, учебна среда, социално-битови и административни услуги, престиж, реализация на пазара на труда и регионална значимост.

За първи път, откакто се прави класацията, Медицинският университет под тепетата повежда в направление медицина, като си поделя лидерското място с МУ-София. Вузът обаче слиза от второ на трето място в стоматология. Запазва втората си позиция в обществено здраве и във фармация, както и третата в здравни грижи.

Филиалът на Техническия университет в Пловдив води класацията заедно със София и Сливен в 6 направления: електротехника и електроника, енергетика, комуникация и компютърна техника, машинно инженерство, общо инженерство, транспорт и авиация.

Аграрният университет затвърждава водещата си позиция в сектора от миналата година и отново е национален първенец в направленията животновъдство, растениевъдство, растителна защита. По отношение на науки за земята обаче се нарежда след Софийския, Лесотехническия и Минно-геоложкия университет, с което повтаря миналогодишното си класиране. Отстъпва от шеста на седма позиция в туризъм и е на 14. място по качество на обучението по икономика.

Пловдивският университет отново е N1 в направление „Теория и управление на образованието”. Прави впечатление, че стои доста по-добре от миналогодишната класация в няколко направления. В момента ПУ е втори в страната в обучението по право, веднага след Софийския университет, като изпреварва УНСС и НБУ, зад които бе през 2017 г. С две места напред се изкачва, за да заеме второто място и в обучението по педагогика, като в това направление отново се класира след СУ, но надминавайки Тракийския университет и „Проф. Асен Златаров” в Бургас. Дръпва и в социални дейности, като от шесто се изкачва на трето място в националната рейтингова система в това направление. В същото време запазва третата си позиция в „Педагогика на обучението по…”, религия, филология и математика. В момента ПУ „Паисий Хилендарски” е втори в подготовката на студенти по биологически науки, по физика и химия. Така на практика е в националните ТОП 3 в 11 от изследваните направления, като попада в ТОП 5 по история и археология, информатика и компютърни науки, , комуникация и компютърна техника, психология, социология, философия.

В сравнение с миналата година ПУ бележи отстъпление с две места в политически науки, където в момента е на 7. позиция, слиза от седмото на осмото стъпало по административно управление. На това ниво е по икономика. С по две места надолу отстъпва и по психология история и археология, заменяйки третата си позиция с пета.

Университетът по хранителни технологии е N1 в своето направление, както и предишните години, трети е в страната по биотехнологии и енергетика, шести по машинно инженерство, и девети – по общо инженерство. В направление туризъм слиза от трета на пета позиция в национален план, а в икономика се подрежда на 12. Място.

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство е втора по „Теория на изкуството” след НБУ. По музикално и танцово изкуство се нарежда след Националната музикална академия и Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, който е надминавала през 2017 г. В момента е на четвърта позиция по изобразително изкуство и „Педагогика на обучението по…”

Коментари