На 7 февруари 1992 г. се подписва договорът за ЕС

Обединява 28 държави, още шест чакат пред входа

Свят

от Екип Марица 411 прегледа 0

На 7 февруари 1992 г. се подписва договорът за ЕС

Договорът от Маастрихт поставя началото на Европейския съюз. Документът е подписан на 7 февруари 1992 г. в град Маастрихт, Холандия, между членовете на Европейската икономическа общност. При учредяването си той се основава на вече съществуващите две общности: Европейска икономическа общност, преименувана с Договора от Маастрихт на Европейска общност, и на Европейската общност за атомна енергия (Евратом).

Основни цели на Договора за Европейския съюз са насърчаването на икономически и социален прогрес, постигане на висока степен на заетост, в частност посредством създаване на територия без вътрешни граници, укрепване на социално-икономическото единство, създаване на икономически и паричен съюз, а впоследствие и на единна валута еврото, осъществяване на обща външна политика и политика на сигурност, въвеждане на гражданство на Съюза. В програмата са включени също така създаване на общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в рамките на което се осигурява свободното движение на граждани, предоставяне на убежище, имиграцията, както и превенция и борба с престъпността.

В Европейския съюз участват 28 държави, но Великобритания започва процедурата за излизане от съюза. За момента обаче Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС..

ЕС заема площ от 4 325 675 кв. км и има над 500 млн. граждани. Ако Европейският съюз беше една държава, той би бил 7-а по територия след Русия, Канада, Китай, Бразилия, САЩ и Австралия и 3-та по население след Китай и Индия страна в света.

Когато европейските страни започват да си сътрудничат икономически през 1951 г., в общността участват само Белгия, Германия, Франция, Италия, Люксембург и Нидерландия. Днес ЕС обединява Австрия, Малта, Белгия, Нидерландия, България, Обединено кралство, Германия, Полша, Гърция, Португалия, Дания,Румъния, Естония, Словакия, Ирландия, Словения, Испания, Унгария, Италия, Финландия, Кипър, Франция, Латвия, Хърватия, Литва, Чешка република, Люксембург, Швеция.

Към октомври 2017 г. 6 държави имат официален статут на страни, кандидатки за влизане в ЕС. Това са Черна гора, Сърбия, Македония, Турция, Исландия и Албания.

Коментари