Наша съдийка придоби статут на несменяемост

Регион

от Екип Марица 408 прегледа 0

Наша съдийка придоби статут на несменяемост

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ прие комплексна оценка „много добра“ на Лилия Георгиева Терзиева-Владимирова – съдия в Районен съд – Пещера, която на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ придобива статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Коментари