Нощувките в региона намаляват, приходите растат

Регион

от Екип Марица 21 прегледа 0

Нощувките в региона намаляват, приходите растат

През февруари 2019 г. в област Пазарджик са функционирали 51 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1 896, а на леглата - 4 128. В сравнение с февруари 2018 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 8.5%, а на леглата в тях - с 5.5%, съобщиха от Статистическото бюро в Пазарджик.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през февруари 2019 г. е 48 506, или с 3.3% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като 95.4% от тях са осъществени от български граждани и 4.6% - от чужди.

Най-много са реализираните нощувки на чужди граждани от Чешката република - 25.7%, следвани от Република Северна Македония - 15.1% и Руската федерация - 8.3%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през февруари 2019 г. в област Пазарджик достигат до 22 076. От всички пренощували лица 97.0% са българи и са реализирали средно по 2.2 нощувки. Пренощувалите чужденци са 671 и са реализирали средно по 3.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2019 г. е 43.2%. В сравнение със същия месец на предходната година общата заетост на леглата намалява с 3.2 процентни пункта.

Приходите от нощувки през февруари 2019 г. достигат 2 521 200 лв., или с 1.7% повече в сравнение с февруари 2018 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани - с 4.2%. и намаление от чужди - с 26.2%.

Коментари