Официално: Вдигат помощите за отопление

България

от Мария Петрова 819 прегледа 0

 Официално: Вдигат помощите за отопление

Помощите за отопление, които отпуска Агенцията за социално подпомагане се увеличават с 91,75 лв. от тази есен. Тези, които бъдат одобрени, ще получават 465,90 лв., вместо досегашните 374,15 лв. Парите се превеждат за периода 1 ноември – 31 март. 

Причина за увеличението на помощта са определените от Комисията за енергийно и водно регулиране по-високи цени на електрическата енергия, които влязоха в сила от 1 юли. 

Предприети са и мерки, за да не се отпусне отпадане на хора от енергийно подпомагане поради увеличението на пенсиите от 1 юли с 5,7%. С промените в нормативната уредба е разширен и обхватът на подпомаганите лица и семейства чрез увеличаване на индивидуалните коефициенти за достъп до целевата помощ.

Най-голямо е увеличението за рисковите групи – възрастните хора и онези от тях, които живеят сами, хората с увреждания и родителите, отглеждащи сами децата си, включени в образователния процес. Прогнозите са, че подпомаганите семейства ще се увеличат с около 45 000 , като броят им ще достигне 255 000. През миналия отоплителен сезон ( 2018-2019 г.) с целева помощ за отопление са подпомогнати 209 647 хора и домакинства.

Кандидатстването за енергийно подпомагане започна на 1 юли и ще продължи до 31 октомври. Хората, нуждаещи се от този вид социална подкрепа, могат да подават документи в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящия си адрес.

Коментари


Браво на социалното.Едно хубаво нещо да направят