Още 6,8 млн. лв. влагаме в саниране на блокове

Градът

от Дора Цветкова 2365 прегледа 0

Още 6,8 млн. лв. влагаме в саниране на блокове

През декември Община Пазарджик ще започне информационна кампания за набиране на заявления от сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради в областния център. За тях може да се кандидатства за саниране по проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съобщи кметът Тодор Попов.

Проектът ще е на стойност до 6 800 000 лева и ще се изпълнява през 2018-2019г. Той е част от Интегрирания план за градско развитие. Насочен е основно към малките сгради с до 36 апартамента. Сумат не е голяма, така че ще спечелят инициативните които успеят да се сдружат и да си подадат документите по-рано, отбеляза Попов-

Подробна информация, относно допустимост на сгради, документи за кандидатстване и срокове ще бъде указана в предстоящата информационна кампания.

Важно уточнение за Сдружения на собствениците, които са кандидатствали по Националната програма за енергийна ефективност е, че те, ако отговарят на условията, могат да кандидатстват със създадените от тях сдружения, но с ново Заявление и пакет от документи съгласно изискванията на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

В рамките на националната програма за енергийна ефективност в община Пазарджик бяха сключени 41 договора с ББР на стойност 40 110 073, 46 лв. Усвоената /изплатена/ сума по сключените договори за целево финансиране към момента е 37 453 088,26 лв . Сградите, въведени в експлоатация са 33, а в процес на строителство – 6.