Отчитаме платените доходи в НАП до 15 март

България

от Мария Петрова 3864 прегледа 0

Повечето справки са подадени по електронен път

До 15 март предприятията и самоосигуряващите се лица, които са изплатили през 2018 г. доходи на физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), са длъжни да представят в НАП справка образец. До този момент в ТД на НАП Пловдив са приети 18 957 справки, от които само 802 са подадени на хартиен носител, а останалите по електронен път.

Справката трябва да съдържа данни за доходи от следните дейности: извънтрудови правоотношения, свободна професия, авторски и лицензионни възнаграждения, наем, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси. Необходимо е също да се декларират доходи от дивиденти, ликвидационни дялове или прехвърляне на имущество.

Тези, които не представят данни за изплатени суми на физически лица, или посочат неверни или непълни данни в справката, ще получат санкция в размер до 250 лева. Глобата се налага за всяко физическо лице, за което не е подадена информация или тя не е коректна.

Коментари