Отпада вторичният профилактичен преглед при джипито

Пациентът няма да се лута между болницата и личния лекар при нуждата да се осигурят изследвания за хоспитализация

Здравеопазване

от Румен Златански 283 прегледа 0

Управителният съвет на Българския лекарски съюз и ръководството на Здравната каса в лицето на д-р Дечо Дечев постигнаха съгласие по решаването на исканията на БЛС относно параметрите на Анекса към Националния рамков договор 2018, съобщиха от съсловната организация на лекарите. Двете страни са постигнали консенсус, че парите, предвидени за една медицинска дейност, трябва да бъдат разходвани само за нея. В случай, че има неусвоени от определения бюджет средства в болнична помощ, те да могат да бъдат прехвърляни за ползване в следващия месец. Относно неизразходваните средства при ОПЛ остава да бъде намерен работещ механизъм, по който парите да бъдат усвоени - дали чрез промяна на дейностите, дали чрез промяна на цените, или чрез въвеждане на критерии за качество.

Договорено е, че трябва да отпадне вторичният профилактичен преглед при личния лекар, тъй като пациентите не се явяват на него и по този начин средствата по направление не могат да бъдат усвоени.

Обсъдена е възможността да се въведе предхоспитализационен минимум при постъпване на пациента в болница. Идеята е той да гарантира, че пациентът няма да се лута между болницата и личния лекар при нуждата да се осигурят изследвания, необходими за приемането му в болница. Към този момент е формално записано, че изследванията са за сметка на лечебното заведение за болнична помощ, но често, когато пациентът бъде приет, но не може да бъде опериран, по обективни медицински показатели, той трябва да бъде изписан, а изследванията остават за сметка на болницата.

Дискутирана е възможността да не се прави отчет - такса и опис на номерата на касовите бонове (от ЗЗО, чл. 37, ал. 6) от общопрактикуващите лекари, а процеса да бъде оптимизиран, като описа на номерата автоматично влиза в многоредовата фактура за отчет към НЗОК. Изрично беше упоменато, че идеята не е да се крие информация, а да се облекчи и без това натоварената административно работата на лекарите.

Повдигнат е и въпросът прегледите на общопрактикуващите лекари да бъдат извършвани извън обявения график.

Обсъденo разпределението на регулативни стандарти и възможността за оптимизация на процесите в извънболнична медицинска помощ.

Като заключение от срещата са изведени конструктивните предложения на договорните партньори за оптимизация на параметрите в НРД 2018. Начертан се план, по който преговорите по Анекса към НРД 2018 г. ще вървят градивно, като голяма част от исканията на БЛС ще бъдат взети предвид. В следващата седмица се очаква да бъдат проведени интензивни срещи с ръководството на НЗОК и МЗ, за да бъдат очертани всички параметри по Анекса към НРД 2018 г, които предстоят да бъдат гласувани на 69-ия извънреден Събор на БЛС за подписване или неподписване на НРД.

Коментари