Отпуснаха нови пари за насърчителни програми

Бизнес зона

от Екип Марица 176 прегледа 0

Отпуснаха нови пари за насърчителни програми

Дирекция “Бюро по труда”- Пазарджик уведомява работодателите от общините Пазарджик и Лесичово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец февруари 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

· безработни лица на "зелени работни места" (чл. 55д от ЗНЗ) - 10419,00 лв.

Обучение на възрастни по чл.63 от ЗНЗ - 1629,00 лв.

Програми за заетост за работодателите, които разкриват работни места и обучение по Закона за насърчаване на заетостта:

Национална програма „Помощ за пенсиониране” - 6650,00 лв.

Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания- 6382,00 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Пазарджик, както и на тел. както и на тел. 034/44-19-75

Коментари