Плащаме задължения на виртуален ПОС терминал в НАП

Пазарджик

от Екип Марица 194 прегледа 0

В офис Пазарджик на разположение на клиентите са 6 броя ПОС терминала

Клиентите на НАП, които притежават банкови карти - Mastercard и Maestro, Viza, както и Bcard на БОРИКА, могат да превеждат без такси дължимите данъци и осигурителни вноски и задължения към други взискатели, които се събират от приходната агенция. Това може да стане чрез предлаганата услуга от НАП - „виртуален ПОС терминал“ достъпна чрез портала за електронни услуги или чрез инсталираните физически ПОС терминала на работните места в салоните за обслужване на НАП.

В офис Пазарджик на разположение на клиентите са 6 броя ПОС терминала.Предимство за ползавето на услугата освен, че са безплатни преводите, е че плащането се отразява веднага в данъчно-осигурителната сметка на клиента.

Коментари