Подменят общественото здравеопазване с частно

Коментари

от Д-р Мими Виткова, бивш министър на здравеопазванет 67 прегледа 0

Подменят общественото здравеопазване с частно

Тече процес на подмяна на общественото здравеопазване с частно. Здравната ни политика е пълен провал. Липсва анализ как се образуват цените на клиничните пътеки, а 50% от разходите за лечение идват от джоба на пациентите и тенденцията е те да нарастват. И трябва да сме слепи, за да не видим. Извънболничната помощ е вече 95% приватизирана. Тук-таме мъждукат някакви поликлиники - най-вече в София и в някой и друг голям град. Всичко друго е частно здравеопазване.

Болничната помощ от обществения сектор е в тежка криза. Тя, първо, е кадрова криза; второ, е финансова и управленска. Единствено се откриват все нови и нови частни лечебни заведения. Ако държавниците ни не го виждат, ние като общество би трябвало да потърсим отговорност за това, което се случва, защото то е съпроводено без всякакво нормативно основание с непрекъснат ръст на личните разходи за здравеопазване. В областните градове основни профили на медицината вече ги няма - няма специалисти.

Работните групи, създадени от министъра на здравеопазването за постигането на консенсус по модела за здравна реформа, не стигнаха до единодушие. Беше пропусната възможността работните групи да се произнесат за проблемите във всеки от секторите, по които са били създадени, а се фокусираха единствено върху един от двата предложени от министъра модела - демонополизация на НЗОК или запазването с включването на застрахователите, като липсва анализ на базата на какво са направени тези модели.

Коментари