Председатели на две съдилища в региона търси ВСС

Пазарджик

от Екип Марица 115 прегледа 0

Председатели на две съдилища в региона търси ВСС

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедури за избор на административни ръководители в 11 органи на съдебната власт. Сред тях са 9 съдилища, в които изтича мандатът на настоящия административен ръководител: Административен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Видин, Окръжен съд – Враца, Окръжен съд – Кюстендил, Окръжен съд – Ямбол, Районен съд – Ботевград, Районен съд – Етрополе, Районен съд – Оряхово и Районен съд – Търговище.

В Районен съд – Велинград и Районен съд – Мадан, длъжността „административен ръководител“ е свободна.

Предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт, могат да се подават в администрацията на ВСС в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник. Решението се публикува също на интернет сайта на ВСС.

Коментари