Прогноза на ЕК: БВП на България ще расте стабилно

България

от Мария Петрова 336 прегледа 0

Прогноза на ЕК: БВП на България ще расте стабилно

Ръстът на брутния вътрешен продукт в България, спадна на 3.1% през 2018 г. от 3.8% през 2017 г., подкрепен от вътрешното търсене, но повлиян неблагоприятно от нетния износ. Очаква се той да се възстанови през следващите две години, достигайки 3.3% през 2019 г. и 3.4% през 2020 г. Това е записано в Пролетната икономическа прогноза на ЕК.

Благоприятните тенденции на българския пазар на труда се запазват и безработицата, която спадна до 5.2% през 2018 г., се очаква да намалее още до 5% през 2019 г. и 4.8% през 2020 г.

Бюджетният баланс се очаква да остане положителен през прогнозния период, а публичният дълг да продължи да намалява.

Предвижда се през 2019 г. европейската икономика като цяло да продължи своя растеж за седма поредна година, а реалният БВП да нарасне във всички държави — членки на ЕС. Тъй като отрицателното въздействие на глобалната несигурност продължава, европейската икономика ще разчита на вътрешната динамика.

Очаква се инфлацията в ЕС да се понижи до 1,6 % през тази година и да се повиши до 1,7 % през 2020 г. Общата инфлация в еврозоната спадна от 1,9 % през последното тримесечие на 2018 г. на 1,4 % през първото тримесечие на тази година поради по-слабото увеличение на цените на енергията. Тъй като се очаква инфлацията на цените на енергията да намалее още през следващите тримесечия и няма признаци по-големият растеж на заплатите да предизвика ценови натиск, прогнозите са инфлацията в еврозоната да достигне 1,4 % през 2019 г. и 2020 г.

Условията на пазара на труда продължиха да се подобряват въпреки забавянето на растежа към края на 2018 г. Макар че в някои държави членки продължава да е висока, безработицата в ЕС, отчетена на 6,4 % през март 2019 г., е спаднала до най-ниската си регистрирана стойност от стартирането на месечните серии от данни през януари 2000 г. В момента равнището на безработицата в еврозоната е най-ниско от 2008 г. насам. Очаква се през следващите две години темпът на растеж на заетостта да се забави в резултат на по-умерения растеж и на отпадането на временните фискални мерки в някои държави членки. Очакванията са равнището на безработицата в ЕС да продължи да спада през 2019 г. и да достигне 6,2 % през 2020 г. Предвижда се равнището на безработицата в еврозоната да спадне до 7,7 % през 2019 г. и до 7,3 % през 2020 г., т.е. под стойностите отпреди началото на кризата през 2007 г.

Коментари