Само 3 места за висшисти в Панагюрище

Най-търсени са работниците в промишленоста и земеделието

Регион

от Екип Марица 55 прегледа 0

Само 3 места за висшисти в Панагюрище

Ако сте висшист с хуманитерен профил, поне засега, нямате голям шанс да си намерите работа в Панагюрище. От последния бюлетин за местата, заявени в Бюрото по труда, е видно, че се търсят само трима притежатели на магистърски дипломи и значително повече работници за промишлеността и земеделието.

Работни места за специалисти с висше образование:

1 Технолог
1 Контрольор, качество
1 Организатор

Работни места за лица със средно професионално, средно общо и основно образование:

1 Техник-механик, хидро- и пневмотехника
1 Кредитен специалист, банка
1 Тонтехник
1 Администратор, хотел
2 Продавач-консултант
1 Касиер
1 Охранител
1 Матричар
1 Стругар на машина с ЦПУ
1 Фрезист на машина с ЦПУ – сферична оптика
1 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
1 Механошлосер
13 Работник, допълнителна обработка на стъкло-оптик
1 Машинен оператор, полиране на стъкло
2 Машинен оператор, машина за леене
2 Машинен оператор, пресукване на конци и прежди
7 Шивач
3 Машинен оператор, шиене
2 Машинен оператор, шиене на текстилни изделия
1 Машинен оператор, боядисване на влакна, текстил и текстилни изделия
1 Шофьор, линейка
1 Шофьор, товарен автомобил
1 Оператор, пътно-строителни машини
1 Шофьор, автокран
1 Пакетировач
3 Работник, сглобяване на детайли
1 Работник, кухня
1 Метач
2 Общ работник
40 Сезонен работник, земеделието

Повече информация за тези и други свободни позиции можете да получите в

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” - ПАНАГЮРИЩЕ

ул. “Д-р Лонг” №3, тел: 035764045, е-mail: bt609@mbox.contact.bg

Коментари