Спират социалните помощи на семейства, ако децата не ходят на училище

България

от Димитър Комсийски 61 прегледа 0

Спират социалните помощи на семейства, ако децата не ходят на училище

Ще спират за една година социалните помощи на семейства, чиито деца не ходят на училище или на предучилищна.

Това ще стане с промени в Закона за социалното подпомагане и Закона за семейните помощи.

Най-важната от тях е, че, ако в рамките на един месец са допуснати отсъствия повече от 3 дни за дете в предучилищна или 5 учебни часа за ученик, семейството ще бъде лишено от месечна помощ за една календарна година.

Мярката съществува и сега, но помощта се спира само за месец.

Предлага се също помощта за първокласник да се изплаща на две части - половината в началото на учебната година, а другата половина - в началото на втория срок, ако детето посещава училище.

Предложенията са на ГЕРБ и бяха представени в парламента.

По същество те имат за цел да се въведе по-строго обсъждане на получаването на месечните помощи за безработни, помощите за плащането на наем на общинско жилище и месечните помощи за деца с редовното посещаване на децата в задължителната предучилищна и училищна форма на образование.

Отпадането от образователната система е един сериозен проблем, който има негативно въздействие в дългосрочен план. Когато тези деца, които не посещават училище пораснат, те трябва да се включат на пазара на труда. Липсата на образование и квалификация ги прави неконкурентоспособни и много често те стават контингент на системата за социално подпомагане, обясни депутатът на управляващите Светлана Ангелова.

Така, ако дете отсъства без уважителна причина повече от 3 дни в месеца от задължителната форма на предучилищно образование, както и 5 учебни часа за ученик, семейството ще бъде лишено от семейни помощи за съответното дете за срок от една година.

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков поясни, че предложението предвижда още еднократна помощ за семейства, чиито деца тръгват на училище, да се изплаща на две части - половината в началото на учебната година, а втората половина в началото на втория срок, но единствено при положение, че детето продължава да посещава училище.

Прекратените и спрените помощи пък ще бъдат използвани за цели, свързани с насърчаване на развитието и обучението на децата.

От своя страна образователният министър Красимир Вълчев допълни, че правото на образоване на децата всъщност е задължение на родителите. "Трябва да използваме всички инструменти. Това е една малка крачка, която правим.

Гласът и призивите, които чуваме са за засилване на санкционния механизъм. Законопроектът е крачка в тази посока", аргументира се той.

Управляващите обаче припомниха, че има и други видове социално подпомагане, които не са свързани с посещенията на децата в училище.

Коментари