Студенти от Панагюрище ще се състезават за стипендия "Марин Дринов"

Образование

от Борислав Наумов 488 прегледа 0

Студенти от Панагюрище ще се състезават за стипендия "Марин Дринов"

Подробности за новоучредената стипендия на името на проф. Марин Дринов огласиха от Община Панагюрище.

Учредената от Община Панагюрище и „Асарел-Медет” АД стипендия на името на проф. Марин Дринов е за студенти от община Панагюрище, които се обучават във висше учебно заведение в чужбина. Стипендията се отпуска ежегодно – за периода на учебната година. Размерът на годишната стипендия е 2000 евро. Средствата се изплащат ежемесечно, като се разпределят на равни вноски, съобразно броя на учебните месеци. Средствата за изплащане на стипендията се осигуряват от „Асарел-Медет” АД, чрез сключване на дарителски договор с Община Панагюрище.

За стипендията могат да кандидатстват студенти от всички специалности, които се обучават в редовна форма във висше учебно заведение в чужбина, както за бакалавърска, така и за магистърска степен, като изискването е да са родени и/или да са жители на Община Панагюрище и да са завършили предходната учебна година с успех не по-нисък от много добър 5.00. Кандидатът с най-висок успех е с предимство пред останалите, при равни други условия.

Още подробности за стипендията и за условията за отпускането й можете да прочетете на сайта на Община Панагюрище./"Пазарджишка Марица"

 

Коментари