Съветниците с най-голям интерес към бюджета

Пазарджик

от Теодора Димитрова 262 прегледа 0

Около 30 души се включиха в публичното обсъждане на бюджета на община Пазарджик за 2018 година, като броят им беше значително по-голям в сравнение с предходни години. Повечето от проявилите интерес към основния финансов документ на общината бяха общински съветници, които отправиха и конкретни предложения по бюджета.

Главният финансист на общината Георги Гайдаров поясни, че заложеното като суми не е окончателно, тъй като през годината ще бъдат получени допълнителни трансфери от държавата, но няма как предварително да се знае какъв ще е техният размер. Той напомни, че общината отчита изключително сериозен ръст на приходите от местни данъци и такси, който е безпрецедентен за държавата и допълни, че общинското ръководство се надява този ръст да се запази.

На въпрос на общинския съветник Чавдар Чавдаров защо бюджетът не предвижда конкретни разходи за населените места от общината Гайдаров отговори, че предстоят обход и срещи на кмета Тодор Попов по селата, на които той ще чуе мнението на хората, ще бъда направен подробен разчет и ще бъдат уточнени обектите, които ще се финансират. Георги Гайдаров уточни също, че има резервирани суми в бюджета, които ще са източник за текущите ремонти.

Чавдар Чавдаров направи две конкретни предложения – да се заложат във финансовия документ суми за изграждане на система за видеонаблюдение, каквато общината вече трябваше да има, както и за създаване на регулационни застроителни планове за населените места, където тези планове имат нужда от актуализация. За община Пазарджик техният брой е 24, уточни Чавдаров.

Общинският съветник Евтим Янев, който също взе отношение по въпроса за бюджета пък отбеляза, че няма заделени средства за важния за гражданите въпрос с плана за организация на движението, който да предвиди решение на проблемите с паркирането и особено наболелия напоследък проблем с преминаването по ул. „Константин Величков” в участъка от болница „Здраве” до Пожарната.

По време на дебатите и в отговор на въпрос на Янев за средствата за спортните клубове и субсидиите за тях Георги Гайдаров каза, че субсидиите намаляват, защото така е резонно. Той поясни, че кметът Тодор Попов ще представи това на вниманието на съветниците и гражданите, като основната идея е общината да бъде облекчена по отношение на финансирането като се привлекат за това местни фирми. Градоначалникът вече е провел разговори в тази посока и ще се търсят такива източници, допълни главният финансист.

Що се отнася до важната дейност, свързана с отпадъците и почистването в общината Гайдаров уточни, че се предвижда със заложените в план-сметката 13 милиона лева да се обезпечат тези дейности, а, както и в предходните години, планираните за уличната мрежа средства вероятно няма да стигнат и там ще се наложи допълнителна актуализация./Пазарджишка Марица

Коментари