Топят се първокласниците във Велинградско

Регион

от Теодора Димитрова 317 прегледа 0

Топят се първокласниците във Велинградско

С 65 по-малко са първокласниците в община Велинград тази година в сравнение с миналата. За първи път прага на училището в града и населените места ще прекрачат 338 деца, като броят им може да се промени в следващите дни, но разликата няма да е голяма. През 2016 година те са били 403, а година по-рано - 420. Най-много първокласници ще посрещне средното училище в най-голямото село - Драгиново, а най-малко - тези в селата Абланица и Пашово. Едва десетина първолаци ще има и в учебните заведения и в Бирково и Грашево.

В общинските училища ще се обучават над 3500 ученици. От тях децата със специални образователни потребности са 88, като на много места все още не са осигурени необходимите ресурсни учители. По отношение на преструктурирането и оптимизацията на училищната мрежа промени има за школата в Кръстава и Пашови, които вече са обединени и в тях ще се осъществява обучение до 10. клас, включително. Помощното училище "Драган Манчов", както и всички останали училища от този тип в страната, става Център за специална образователна подкрепа, а Професионалната гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" вече е на подчинение на Министерството на образованието като едно от учебните заведения с национално значение в страната.

За снимката: Горското мина в лоното на образователното министерство

Коментари