Tри наши общини с проекти за физкултурни салони

Регион

от Димитър Комсийски 702 прегледа 0

Tри наши общини с проекти за физкултурни салони

Панагюрище, Пещера и Велинград кандидатстват с проекти по Програмата за изграждане и реновиране на физкултурните салони за училищата в селските райони. По тази програма общият размер на безвъзмездната финансова помощ в национален мащаб е 7,5 млн. eвро, от които 6 375 000 евро са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 1 125 000 евро са национално съфинансиране.

Срокът за кандидатстване е до 13.07.2018 г.

Всяка община може да подаде само едно проектно предложение за изграждане на училищна спортна база, а максималният размер на общите му разходи е 250 000 евро за един кандидат, разясни финансиращият орган.

Приблизителната бройка на училищата без физкултурни салони в най-малките населени места е около 200. Очаква се до края на месеца да бъде изготвена подробна статистика за състоянието на физкултурните салони в страната.

Коментари